Firmaet Hapert er å finne i Nederland og produserer et bredt spekter av tilhengere for proffisjonelle brukere.  Tilhengerne er internasjonalt kjent for å levere høy kvalitet til fordelaktig pris.
Produksjonen tillater produkter etter kundens spesielle ønsker, i tillegg til et meget bredt spekter av tilhengere i mange kategorier.
Vi har også hele tiden et bredt spekter av tilhengere for utleie, både for lengre og kortere perioder.